TỈNH PHÚ YÊN - THỐNG KÊ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
       
Trang 1 trong số 2 (138 đơn vị)
< Prev
1
2
Next >
STT
Tên đơn vị
Văn bản đến
Văn bản đi
Tổng cộng
1Công đoàn ngành Giao thông vận tải3130313
2LĐLĐ huyện Đông Hòa88088
3LĐLĐ huyện Sông Hinh88088
4Công đoàn ngành Y tế89089
5Nhà Văn hóa LĐ93093
6Trung tâm Dạy nghề CĐ1090109
7LĐLĐ huyện Phú Hòa89089
8Công đoàn ngành Giáo dục91091
9LĐLĐ huyện Đồng Xuân89089
10LĐLĐ huyện Tuy An83083
11Cty TNHH MTV Du lịch CĐ PY1040104
12LĐLĐ thị xã Sông Cầu89089
13CĐVC1010101
14LĐLĐ huyện Sơn Hòa89089
15LĐLĐ TP Tuy Hòa92092
16CĐ Khu kinh tế1020102
17Liên minh hợp tác xã tỉnh Phú Yên92150971
18HTX KDDV NN Xuân Phương29029
19HTX KDDV NN Xuân Thọ 228028
20HTX NN An Hoà28028
21HTX NN An Hiệp27027
22HTX NN Nam An Nghiệp27027
23HTX Tân Hoà Bình31132
24HTX NN KDDV Hoà Đồng23023
25HTX NN KDDV Hoà Phong28129
26HTX NN KDDV Hoà Thịnh28028
27HTX ĐSC tàu thuyền Phú Thuỷ27027
28Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe24913262
29Trung tâm phòng chống HIV/AIDS273057
30Chi cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng21495672716
31Sở thông tin và truyền thông Phú Yên5510
32Trung tâm y tế thành phố Tuy Hòa22695321
33Trường PTDT Nội trú huyện Đồng Xuân80682888
34Trường PTDT Nội trú huyện Sơn Hòa78280
35Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân4550455
36HTX VTĐB Số 128028
37HTX VTĐB Phú Thành27027
38HTX VTĐB Tuy Hoà27027
39HTX KT đá cát sỏi Hoà Xuân27027
40Trung tâm y tế Sông Hinh729
41Huyện Ủy Huyện Phú Hòa (demo)303
42Sở khoa học công nghệ Phú Yên21681609527776
43Sở Nông nghiệp & PTNT10926629943139209
44Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Phú Yên28306463432940
45Chi cục Kiểm Lâm537521103664788
46Chi cục Chăn nuôi và Thú Y24078523629314
47Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản Phú Yên20039384423883
48Chi cục Thuỷ Sản29454508934543
49Chi cục Thuỷ Lợi35347184837195
50Chi cục Phát triển nông thôn25555171127266
51Trung tâm Khuyến nông23489556229051
52Trung tâm Nước sạch và VSMTNT Phú Yên1390665314559
53Trung tâm Giống và Kỹ thuật vật Nuôi50605185578
54Trung tâm quy hoạch thiết kế Nông nghiệp và PTNT tỉnh Phú Yên1509413115225
55BQL Rừng phòng hộ Sông Cầu1330750613813
56BQL Rừng phòng hộ Đồng Xuân1276167113432
57BQL Rừng phòng hộ Sơn Hòa13820104614866
58BQL Rừng phòng hộ Sông Hinh13884131115195
59BQL Rừng phòng hộ Tây Hòa1409378814881
60Ban quản lý Cảng cá15673168017353
61Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng1274358113324
62Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp - Dự án Flitch9643289671
63Ban quản lý dự án Lâm nghiệp - JICA21209688112977
64Trung Tâm Giám Định Chất Lượng Xây Dựng74074
65Trung Tâm Quy Hoạch và Tư Vấn Xây Dựng47047
66Chi Cục Giám Định Xây Dựng3250325
67Sở Xây dựng20977252822
68BQL các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Phú Yên253971796743364
69UB Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Tuy Hòa8590859
70UB Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đồng Xuân99681004
71UB Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tuy An16524432095
72UB Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Sông Hinh100111002
73UB Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đông Hòa8900890
74Viện kiểm soát nhân dân thị xã Sông Cầu404
75Viện kiểm soát nhân dân huyện Đồng Xuân404
76Viện kiểm soát nhân dân huyện Tuy An20416220
77Viện kiểm soát nhân dân huyện Sơn Hòa101
78Viện kiểm soát nhân dân huyện Tây Hòa101
79Viện kiểm soát nhân dân huyện Đông Hòa516
80Trung tâm y tế Đồng Xuân51419
81Trung Tâm Điều Hành Thông Tin5440425482
82Trung Tâm CNTT3944664010
83Trung tâm Viễn thông Sông Cầu393603936
84Trung tâm Viễn thông Sông Hinh368803688
85Trung tâm Viễn thông Sơn Hòa368833691
86Trung tâm Viễn thông Tuy An387503875
87Trung tâm Viễn thông Tuy Hòa492204922
88Trung tâm Viễn thông Đông và Tây Hòa423604236
89Trung tâm Viễn thông Đồng Xuân373933742
90Phòng Giáo dục huyện Đồng Xuân112
91Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa20828
92Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện Sơn Hòa479154796
93Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện Sông Hinh4441494490
94Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện Phú Hòa460374610
95Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện Đồng Xuân478774794
96Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện Tuy An4774944868
97Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật TX Sông Cầu504705047
98Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện Tây Hòa5221295250
99Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật TP Tuy Hòa5037105047
100Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện Đông Hòa5092155107
0 796.895127.355924.250
Trang 1 trong số 2 (138 đơn vị)
< Prev
1
2
Next >